Dipoli Rotativi

MHF1e 50 Mhz

Dipolo monobanda 50 MHz

M6

Dipolo a copertura continua 3 - 30 MHz

THF1e

Dipolo rotativo tribanda 10 - 15 - 20 metri
14 - 21 - 28 MHz

THF1e warc

Dipolo bibanda 12-17 metri
18-24 MHz

MHF1e/40

Dipolo monobanda 7 MHz

MHF1e/30

Dipolo monobanda 10 MHz

MHF1e - DIPOLO MONOBANDA

Dipoli full size monobanda

MHF1e 2b 17-30

   Dipolo rotativo bi banda 18 - 10 MHz